Faalkosten

Wat doet u aan die 11% faalkosten binnen uw bedrijf? Voor veel kosten zijn externe factoren aan te wijzen. Maar voor vele ook niet. Wie doet zijn werk niet goed?, de directie, de engineering en ontwerpafdeling, projectleiding of de uitvoering. Gemiddeld zijn de faalkosten 11 %. Door deze terug te dringen met 3% zal de winst van uw bedrijf met 5 % stijgen. En in een vakgebied als de installatietechniek waarbij de marges klein zijn, is efficiëntie belangrijk.

meer ...

Communicatie, planning, afspraken, vakkennis

En dit is zeer makkelijk te realiseren. Wil men kosten besparen en zo makkelijk en kort mogelijk bouwen is een gedegen voorbereiding van essentieel belang. En Draaijer Engineering is hierbij de juiste partner. Duidelijke en goede communicatie, planning en afspraken nakomen is hierbij prioriteit. Goede vakkennis en aandacht voor de uitvoerbaarheid waardoor er vanwege een correct ontwerp tijdens de montage geen of nauwelijks aanpassingen nodig zijn.

Bij Draaijer Engineering is de kwaliteit van ons werk een van de belangrijkste punten. Ontwerpen zoals in de afbeelding hiernaast wordt getoond, zal nooit door ons worden gemaakt. Enkellijnig past alles, maar dit is totaal niet uitvoerbaar. Maar de gedachte van die adviseur is: "Ach, dat is detaillering, dat zoekt de installateur wel uit". In het ontwerptraject dienen juist deze punten opgelost te worden. Plafond omlaag, ander verloop van de kanalen, schachtpositie. In dit stadium kan nog in bouwteamverband voor een goede oplossing gezorgd worden. Resultaat is dat de installateur de bestekstekeningen weggooit en overnieuw begint om goede uitvoerbare werktekeningen te maken. Zo goed als mogelijk dat nog kan.

Kwaliteit van het te leveren werk is zo belangrijk en wordt helaas te vaak onderschat.

Faalkosten in onderstaande afbeelding "adviseur"
  • Kanalen breder dan gang
  • Bocht schachtintrede onmogelijk te halen
  • Bovenliggend kanaal breder dan schacht
  • Snelheid in de luchtkanalen veel te hoog
  • Resultaat: veel discussie, extra kosten en problemen tijdens de uitvoering

 

Draaijer Engineering

Adviseur

Een adviseur is iemand die zijn klant bijna genoeg bespaart om zijn rekening van te kunnen betalen.

(Arnold H. Glasow)