contactgegevens

Faalkosten

Wat doet u aan die 11% faalkosten binnen uw bedrijf? (link bron) Voor veel kosten zijn externe factoren aan te wijzen. Maar voor vele ook niet. Wie doet zijn werk niet goed?, de directie, de engineering en ontwerpafdeling, projectleiding of de uitvoering. Gemiddeld zijn de faalkosten 11 %. Door deze terug te dringen met 3% zal de winst van uw bedrijf met 5 % stijgen. En in een vakgebied als de installatietechniek waarbij de marges klein zijn, is efficiëntie belangrijk.

Meer:

Een voorbeeld waarbij het project gelijk al diep in de min staat, maar voor velen herkenbaar: “Een bouwbedrijf verstrekt de opdracht voor het bouwen van drie riante koopwoningen aan een installateur met de voorwaarde dat over vijf weken de sparingstekeningen gereed zijn. We hebben pas volgende week de definitieve bouwkundige tekeningen gereed.” Uiteraard zijn er weinig installateurs die hierbij de opdracht naast zich neer durven leggen. Maar dit heeft wel als gevolg dat:

  • Koperswensen binnen vijf weken definitief gemaakt dienen te worden, wat veelal niet mogelijk zal zijn.
  • Er binnen vijf weken complete woninginstallaties ontworpen dienen te zijn inclusief eventuele meer- of minderwerken ten aanzien van de koperswensen.
  • Er binnen vijf weken sparingstekeningen gereed dienen te zijn. Schetsmatig en vluchtig

Resultaat is dat er vluchtig een schetsontwerp van de grote installatieonderdelen wordt gemaakt en dat daarop de sparingstekeningen worden gebaseerd. Maar iedereen kan zich voostellen dat dit veel fouten in de hand gaat werken. En dit werkt voor iedereen door, omdat de installateur veel kosten moet maken om toch het juiste resultaat te leveren. Het bouwbedrijf hoge kosten voor de kiezen krijgen, omdat er nog veel dingen gewijzigd moeten worden en uiteindelijk de kopers de dupe wordt, omdat deze de rekeningen moeten betalen.

Minder:

Communicatie, planning, afspraken, vakkennis

En dit is zeer makkelijk te realiseren. Wil men kosten besparen en zo makkelijk en kort mogelijk bouwen is een gedegen voorbereiding van essentieel belang. En Draaijer Engineering is hierbij de juiste partner. Duidelijke en goede communicatie, planning en afspraken nakomen is hierbij prioriteit. Goede vakkennis en aandacht voor de uitvoerbaarheid waardoor er vanwege een correct ontwerp tijdens de montage geen of nauwelijks aanpassingen nodig zijn.

Bij Draaijer Engineering is de kwaliteit van ons werk een van de belangrijkste punten.

Faalkosten in onderstaande afbeelding "adviseur"
  • Kanalen breder dan gang
  • Bocht schachtintrede onmogelijk te halen
  • Bovenliggend kanaal breder dan schacht
  • Snelheid in de luchtkanalen veel te hoog
  • Resultaat: veel discussie, extra kosten en problemen tijdens de uitvoering

 

Draaijer Engineering
Draaijer Engineering

Contact met Draaijer Engineering

 

Draaijer Engineering
Draaijer Engineering