Advies

De kwaliteit en bedrijfszekerheid van een gebouw is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Gebouwinstallaties maken al snel 40% van het gebouwbudget uit, maar nog te vaak zijn de installaties een sluitpost of bezuinigingsmaatregel op de begroting. Is het belangrijker hoe het gebouw eruit ziet, in vergelijking met een een gezond en aangenaam binnenklimaat? Dit laatste ziet men niet, maar heeft uiteindelijk een grotere invloed op de werkomgeving, bedrijfszekerheid en productiviteit.

Goed ontwerp

Een doordacht ontwerp van uw installatie, volledig afgestemd op uw wensen en eisen. Het lijkt eenvoudig, maar helaas worden veel nieuwe installaties gemaakt of uitgebreid, die hier niet aan voldoen. De kracht van een goed ontwerp ligt in de communicatie tussen opdrachtgever, architect en adviseur. Draaijer Engineering maakt gebruik van gediplomeerde engineers die door jarenlange ervaring een geschikte installatie ontwerpen aan de hand van uw wensen, gebruik en budget.

Ontwerp

Uw wensen, verwachtingen en eisen worden verwoord in een Programma van Eisen (PvE). Aan de hand hiervan wordt een Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld, waarna gezamenlijk de voor en nadelen besproken worden en inzichtelijk worden gemaakt. Hiermee gewapend, de aanpassingen eraan en de eventuele extra wensen wordt een Definitief Ontwerp (DO) opgesteld. Kostenraming en een volledig uitvoeringsbestek kunnen er aan worden toegevoegd. Voor dit alles is tijd en vakkennis nodig. Meer tijd dan meestal wordt gedacht. Het nemen van voldoende tijd in de ontwerpfase is cruciaal. Te snelle beslissingen kunnen in een later stadium voor hoge investeringskosten leiden.

Draaijer Engineering zet zich ten volle in om in goed overleg met u een gedegen en verantwoord ontwerp af te leveren. Ons doel: een installatie die aan uw verwachtingen voldoet, energie-efficiënt is en tegen de laagst mogelijke kosten.

 

Goed advies in onderstaande afbeelding ?

  • Kanalen breder dan gang
  • Bocht schachtintrede onmogelijk te halen
  • Bovenliggend kanaal breder dan schacht
  • Snelheid in de luchtkanalen veel te hoog
  • Resultaat: veel discussie, extra kosten en problemen tijdens de uitvoering

 

Draaijer Engineering
Draaijer Engineering